غوشغی

دامجا
غار
 
آسماندان  اينيانگ  سن غارا  يره
نه  گؤنگه  منگزه يانگ  نه ده بير  يره
گؤگم  دال  غارا م  بلكي ده  آق سن
آق يوره ك  يالي  شيله  بير  پاك  سن.
 
شيله  بير  پاك  سن  آق  كبدر  يالي
شيله  بير آق  سن  آق  دپتر  يالي
مگر  يه له گي  سينگ  آقجا كبدرينگ
يادا  واراغي  سينگ  آقجا  دپترينگ.
 
يواشجا  دوشيانگ  آسماندان  يره 
يري  آغارديانگ  سره  دن  سره
آغارديانگ  چؤلي  داغلاري دا  سن
آغارديانگ  گلي  باغلاري  دا  سن.
 
ديوارلانگ   تاملارينگ  اؤستين  آغارديانگ
زمينينگ  بلندين  پسسين آغارديانگ
بزه يانگ  يري  ميثلي  بير  گلين
باغتلي  بول  دييانگ  سيپالاپ  سرين.
 
باغتلي  بولور  ير  سن  ياغيپ  دورسانگ
الميدام  آداما  ييلغاريپ  دورسانگ
يرينگ  مانگلاينا  سه په لاپ  آق اوون
گؤركزسنگ  گلنينگه   يول لارينگ آغين
 
حاضيرم  باغتلي  ير  سن  ياغيپ  دوورسينگ
شو واغتينگ  اؤزينده  ييلغاريپ  دوورسينگ
بجريار  چاغالار  سندن  آدامجيق
گؤزلرنه  قوييارلار  ايكي  بادامجيق
 
بورنينا  كاشير  آغزينا دا چؤب
باشينا  ته لپه ك بوينينا دا شارپ(شارف=شال گردن(
شادلانيپ  اويناشيپ  دويمايار  اولور 
ساويغي  آصلاها دوي مايار  اولور
 
لمبرلاپ  ياغسانگام  اولور بيلمزلر
آصيل  ياغيانگمي؟  دييپ  يؤرمزلر
يؤنه  اوندادا  ياغي بر  سن  غار
چاغالانگ  تويونا  باريبر  سن  غار.  
                                  
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org