A. Welsapar:
IL WE NKES
 
Tze se eşigi hem t reki!
Tze indi seni nden wagzy.
ne goşgy azan elleri ki,
rk pikiri hem ahmyrly agzy!
 
Il-gn diip, grmge, ek jan,
Galp szlerden m dek kerep dokaa.
Glp azan goşgy (sende emel kn),
So minbere ykyp, aglap okaa!
 
asyna grnmn, barman ylyna,
Bir geregi adyn ulanyp rs.
Ogrulara hyzmat edip, alyna,
Dogry grse, mydam bulanyp rs.
 
Eger-de trkmeni tutulsa ady,
z kese sowa, dirsi ol gul.
Ese kimdir seni tutan binady?
Gbegii kesen kimdir, han ogul?!
 
Kşge girdi, hyzmat etdi zalyma!
Il gni tdi azanda gbi.
Kekirdekden poha men halya,
zg pitji ata, hany ynsaby?!
 
Gagyny agşylyk, gzlegi aman,
Il glse aglady, ogsa gld sen.
Hayr bilen Şer arada alyşman,
mr boy Şeri goldap geldi sen!
 
Sende ne utan bar, ne-de bir haa,
ogsa, ahlak hakda takal okaa!
Perişdesi d zi g,
Kimligi il-gne bolsa-da aan.
 
Sen ntse-de, ili gwni seikdir,
Trkmen gidir, hkman ola atarar.
Desiz bilen de bolmaz ol, beikdir,
Bir gn senem gerdenine gterer.
 

       [ Baş sahypa ]            [ ap ]             [ Dostuňa olla ]

turkmensahra.org