شاهير ول سـاپـار
 
اينگ سونکي تؤست

مرد ليک اؤچين گؤته ريلي باداني
جهننمه گيت سين اهلي قالان زات
بيلديريپ دور يؤره ک لرينگ ياداني
قوي تأزه دوغلان لارميز آلسين باد

يلـديزا ديـرأپ دور دپـه سيـني گـوک
شـاپاق يانيـپ گيـتدي اؤوريلـيپ اؤدا
ايکي باشدان بير اؤلوم دان سيپ ما يوق
ايکي گه زه ک اولمک يوق دير دونيأ دا

دينگه گؤزل لر دإل گؤرک بريان ايله
إر يگيت لر اوز ايلي نينگ گورکي دير
ايـل درديـن گـؤتريان زور ساليـپ بيـله
مرد کيشـيلـر ـ ياشايشيـنگ اورکي ديـر

ايل باشينا ايش دؤشيندا بور کمال
واتان اوچين اوز جانيني بير جک لر
اؤلار مرده منگزش جن جل چيلر دإل
اؤلار يواش هم حالال حون گرچک لر

نامارت دوشمان گورسه غام ـ غوصسا باتار
ايـل اوغـلي ايـل دييـپ يـؤره گـين ائـزر
کيـم سـاچـاق باشـيندا باتـيرلـيق سـاتـار
کيـم اونـي ايـش يـؤزيـنده گـورکـه زر

شـؤنينگ اوچـين بـوزمان کـونه قـاداني
شـراپ لـي بولگـوري آل اله، دوستـيم
کأن زات اوچـين گـوتـرسـه بـور بـاداني
يونه مردليک اوچين ايچ سونکي توستينگ
 

       [ Baş sahypa ]            [ «ap ]             [ Dostuňa żolla ]

turkmensahra.org