Makala

İRAN, TÜRKMEN SAHRA'YI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR
Iran Bakanlar Kurulu'nun, 2005 yılı başlarında, işgal altındaki Türkmen Sahra'da yer alan ve nüfusları 5000'i geçen Zeytunli ve Purcan adlı Türkmen köyleri ile Türkmen, Beluç ve Sistani'lerden oluşan Nizamabad Köyü'nü birleştirerek Farsça Neginşehr ismi altında yeni bir şehir oluşturulmasını kararlaştırdığı ve yasanın Cumhturbaşkanı tarafından onaylandığı, kaydedildi.
Türkmen kimliğinin gasp edilmek anlamına gelen bu karara, bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinden gerçek bir tepki gelmedi. Zaten gelmesi de beklenmezdi.
Türkmen Sahra'da, temel insan hak ve hürriyetlerinden mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veren Türkmenlere, uluslararası hukuk kurallarının gereği olarak en azından yaşayacakları toprakların ismini koruma konusunda hak verilmesi gerekmez miydi? iran'dan bunu beklemek mümkün değil. Çünkü, ülkesinde Fars olmayan hiçbir etnik grubun insan hakkı bulunmuyor.
Daha önce de, Türkmen şehri
Omçali'rim adının Farsça Siminşehr olarak değiştirildiği, Gümbad Kavus'a bağlı Muamma Zeytunli ve Purhan., köylerinin Fars kenti Azsdşehr'e bağlandığı Gümbet Kavus'daki Emçeli Garki ve Kotuk köylerinin isimlerinin ise haritalardan çıkarıldığı bildiriliyor. İran, böylelikle Gümbet Kavus'da Türkmenleri azınlık durumuna getirmeye çalışıyor.
bazı Türkmen köy/erinin isimlerinin de Farsça'ya çekmesi yönünde çalışmalarda bulunulduğu bilgileri alınıyor.
Iran, Türkmen şehri
Gümbet Kavus'a yakın bölgelerde yer atan •Akkaya (5100) ve Gedem Abad (5500) adlı Türkmen köyleri ise, nüfus artışlarına rağmen, Türkmen yoğun nüfus bölgelerinin oluşmasının engellenmesi fikrinden hareketle Gümbet Kavuş ile birleştlrmiyor. Zira, birleştirme durumunda, Gümbet Kavus ana seçim bölgesine ilave olarak Gedem Abad ve Akkaya'da da ayrı ayrı seçim bölgeleri oluşturulması ve bu bölgede yeni idari birimler teşekkül ettirilmesi gerekiyor,
İran'ın, son dönemde, bölgedeki
Türkmenlerin çocuklarına Farsça isimler koymaları yönündeki baskılarını arttırdığı da bölgeden gelen haberler arasında.
Gelişmeler İran'ın, önümüzdeki dönemde, asimilasyon politikaları çerçevesinde Türkmenlerin yok edilmesine yönelik baskılarını yoğunlaştıracağını ve yakın gelecekte bölgedeki tüm Türkmen köylerinin isimlerini haritadan sileceğini ve Türkmenlerin çocuklarına Türkmen ismi koymalarını engelleyerek
Farslatırmaya çalışacağını gösteriyor. Ancak, Türkmenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de buna karşı direneceği ve sonuna kadar mücadele edeceği bilinmelidir.
Sovyet Rusya ile Iran arasında 9 Aralık 1881 'de imzalanan
Akhal Anlaşması çerçevesinde, iran'a bırakılan Türkmenistan topraklarının Güney bölgesi, tarihte Türkmen Sahra olarak tanımlanıyor. Türkmenler, 1023-1924 yıllarında sözkonusu alanda Osman Ahund liderliğinde bölgesel olarak Yamutistan Cumhuriyeti" ni ilan ettiler Aksakallılar Meclisi kurdular, Ancak Şah Rıza yönetimince 1924 yılında yapılan askeri müdahale sonucu bu Cumhuriyet yıkıldı. 1979 iran islam Devrimini takiben, Türkmenler otonomi elde edebilmek için, yeniden harekete geçerek, Türkmen Halkının Kültürel ve Siyasi Örgütü adı altında organize oldular ve Iran ile yaptıkları 1. Savaşı kazandılar. Fakat İran, 7  Şubat 1980 tarihinde düzenlediği 2. Savaşı kazandı ve milli mücadele içerisinde yer alan lider kadroları şehit etti. Günümüzde, bölgede kimlik ve kültürlerini muhafaza eden yaklaşık 2.000.000 Türkmen yaşıyor.

Dünya üzerindeki tüm Türkmen aydınların Türklük şuuru içerisinde vakit geçirmeden kardeşlerinin haklarını korumak İçin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası kuruluşlar nezdinde girişim başlatmaları ve Iran Yönetimi'ne baskı uygulamaları zorunludur.
Uluslararası kamuoyunun da bu konuya duyarlı olması gerekmektedir. Yoksa, tarih, bir soy ve kültürün yok oluşuna tanıklık edecektir
 
چشمه: "آذربايجان خلق جبهه سي گازيتي"، 24 سپتامبر
ترکيه تورکچسنه ترجيمه ادلن
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org