Gynanc haty

Rahmangholi Tana
altai.david@comhem.se
Ahmad meniň dostum
 
Ahmad meniň garyndasymdy. Men ahmadi akyndan tanaardym, ol meniň dostum we doganymdy.
Men Ahmajan bilen  atan eri gati bolsyn akyndan gepleşdim we oňa biziň garindişdigimizi atdym, onyň maňa dyen gepi şu gun aly adymda: "Namehanevadegi bir yali welin bilmearin dydi, bolar onda ddemden sorayin dydi".
Indiki hepde ol habary maňa etirdi, howa hemme tanalar byirek byregi bilen garydasdyr diip  ddem ayitr dyidi. Howa, Ahmadjan bile kp hatyralar bar, hemmesini aydyp bolmaar.
Ol  turkmen oglydir we hemmeler adyynder galar. Sol yil men zim 23 yildan soňra Irana bardym. Ahmadjn we beleki dostlarym meniň anyma geldiler. Ol meniň iň soňky duşuşugym ekeni.
Ruhi şat, atn eri agti bolsyn.
Men hemme turkmen iline we merhumyň maşgalasine w ene agalarna we dogan garyndaşlaryna şol ynsaniy bizi heniz aş wagtynda bizy terk etmegini uly ytgi bilip gynaşymy bildirrin.
 
Ruhi şat bolsyn, atan erin agti bolsyn ahmadjan
 

       [ Baş sahypa ]            [ ap ]             [ Dostuňa olla ]

turkmensahra.org