غوشغي لار

 
 
يول لار هي

گون لرگچدي دولونمادي باش بيلمه دک تاي کمين
ايزدا قالدي اودا ياتير توکونيک سئز يول لارهي
تورکمن ايلـم بيربيگأنآ توتولان آق اوي کمين
آغلاپ قالدي نامناسيپ الده يوپک يال لارهي

ايل حالقنگأ حورمات وپا الکي ضئرور درد دييپ
حوپ حاتاري يول دا ياتان کرشن دييپ گرد دييپ
اينانديم من بويسانديم من تورکمن ايلم مرد دييپ
حاني ايندي نيرده قالدي مرد مردان ايل لرهي

يورد اقبالين گؤره گؤره ياندي منينگ جانيم هي
بو آخوالا هردم قيزيپ قاينادي منگ قانيم هي
جوره نيپ يازديقيم ام ما اوقولماز دستانيم هي
لال بوليپ دير جيم بوليپ ديرگؤنگ بوليپ دير ديل لرهي

نامارد اوغلي اسه ليپ ديرشيرمش شاغال بچه سي
چولرليپ ديرآدم اوتمز بند ديرمردينگ کوچه سي
چاسلي چيقار هرمجلس دا تويدا کم چيللنگ سه سي
گوچ سئز قالدي قورت اوغلي قورت قاپلانگ يولبارس پل لرهي

حاق ديين لرروح دان دوشدي حاق دا گورمه ين ماني
نه چه مسکين گوئين له ره سالدي شيطان گؤماني
تشنه ايل لرکويسآپ گئزدي سوجي سولي عمماني
چيرپينيپ اويندن چيقدي موجآپ دوزلي کول لر هي

ايل اوينه دوشدي گيتدي اگسگ لولي جنان لار
دونيا دوزکا نرخي ميس پول ايل ايچره قوري سانلار
ادبن دن اجاپ اد دي دوغري گزگن زنان لار
تکن لر فازارلاپ اؤسدي سولدي نآزيک گول لرهي

شاهيرسوزي ايل مداري ايل بيلن دنگ حاليم بار
سنگ يولينگدا منگ يوليم دا پگلي بوزيق مليم بار
تانالماز گنگ حوسساريم يوق ياخشي نييت پآليم بار
ياختي گونه يتير ايلم ياخشي نييت پآل لرهي
شاهير ول ساپار
2003.04.05
 

واطانيم قالـدي

بوگون يت ـ دي جانا آيراليق دردي
اوزوق لاردان اوسين آتانيم قالـدي
يوره گيم باقلاپ دير آي ـ آيلانگ گردي
دوغديق دپه مسکن توتونيم قالـدي

ياسيندا آغلانيم تويدا گوله نيم
ايل ـ گون دييپ سارپاسيني بيله نيم
کونه توم مک لرنه قربان بولانيم
توپراقينا قانيم قاتانيم قالـدي

اکين اکيپ آياماديق بوجانيم
سو گوزله ييپ داغ داشيني قيرچانيم
ديرناق لارمي دوويپ يه رين آرچانيم
اخلاسيم دان دويپلاپ بته نيم قالـدي

مگر تورکمن آدين کوته رين به لت
چيبين دان چيرکيدن ايين دير اول لت
توموس يلديز ساناپ سرگين لاپ بلنت
تام کپ بنگ اوستينده ياتانيم قالـدي

حاني ايندي مردي ـ مردانا ايل لر؟
يووا ـ الميک سلمه چيگيلدم گول لر؟
لال بوليپ دير بوگون اول سايراق ديل لر
ارکين ليگي کويسأپ اوته نيم قالـدي.

آغلاق دوشوپ گويچلي دان گپ چيکمه ديک
آتا بابا حانينگ الين اوپمه ديک
دوشمانينگ اونگوندا ديزا چوکمه ديک
ديزا چوکور لن واطانيم قالـدي

شاهيرول ساپار
2005.10.02


آق موخم مد ول ساپار ـ يازيجي تورکمنينگ سوئزي
(2005-09-04)
گپله شيک گچيرمک اوچين اير د ؤور دأ بيرنأچأ تورکمن ايلرکي حانلارينگ بيري نينگ يانينا باريپ د ير.
ساپار شئولي بولوپ، اولارينگ ايشي بيتيپ د ير:.گه له شيگه گلنيپ د ير. سونگرا حان تورکمنلرينگ
باش توتانيندان گه له شيگينگ اوستيندا دورجاق د يغيني تاسسئيق لاپ، آنت ايچمگيني طالاپ اد يپ د ير.
بو طالابي اشيد ن تورکمنينگ، قاهارينا بأس گه ليپ بيلمأن، دوران يريندا تاق قا جاني چيقيپ د ير.
بولون ايشه گنگ قالان ايلرکي حان: " سيزينگ سردارينگيزا نأمه بولدي؟ نأمه اوچين اول دوران يريندا
جان بيردي؟ منينگ اونگا آرتيق ماچ د يين زاد يم مم ـ آ يوق, باري د يينيم: سوئزيم دا دورجاق د يغيما من آنت
ايچد يم سه نم آنت ايچ د يديم" د ييپ د ير. شوندا تورکمن سردارينگ ياني بيلن باران اگيند شلري اونگا
شيله جوغاپ بريپ د يرلر: " بيزدا د ينگأ اوز سوئزينينگ اوستيندا دورمايان, قايراتي پس آداملارا,
توتوپ, زوربيلن آنت ايچيريليأر. آنت ايچمک قايراتلي تورکمنه ياراشماز. تورکمنينگ
سوئزي ـ آنتي دير". تومسال گورنوشلي بو گوررينگي من 1965ـ اينجي يلينگ تومسوندا
انتأک 10-9 ياشلي اوغلان قام شول د ؤوردا 90-80 ياشان آق ساق قال لي غوجا لاردان
اشيد يپ ديم...

سوئزي آنت ـ دير تورکمنينگ

جيحون حازار آراسـي
يوره گيمينگ ياراسـي
آق گونلـر اونگدا کأن دير
باشيمـزدا قاراسـي

نامارد الـي اوپؤلـدي
يـول يـودالار ياپيلـدي
سايـرادي بي قايـراتلار
عاقـلي بولان قاپيلـدي

بير پول بولـدي ناميس ـ آر
قونگشي قونگشي دان بيزار
آچ گوزلرداـ جوبت کوشک
مردينگ اويي بولدي دار

گوريپ ايلينگ نيچه سي
گلـدي موندان قاچاسي
بي ناميسا ـ گويندا توي
چولا مردينگ کوچه سي

باغريم قارالدي درد دان
يومريق ديگدي ساغ ـ چپ دان
آر ـ ناميس آرا آچـدي
اوبه گوچدي إدپ دان

بدو آت لانگ يالينا
گوزيم قيماز حالينا
تورکمنينگ مالي دوندي
دول حله ينـگ مالينا

اگسيک منزيل گچيلـدي
آبراي دان قاچيلـدي
سوئزي آنت ـ دي تورکمنينگ
هر گون قاسام اچيلـدي

اوي دن چيفديم اوتانا
جانيم غوربان واطانا
اوزوق يولدا منگزه ديم
يــولـدا گـوني باتانا


گئه نيلر


بؤزيپ واقتينگ هم دولت لنگ چأگيني،
يئقنانان بير اوئيدأ بئيک گئه نيلر،
دوغلان عاصريندا چألا سئگينيپ.

پراغي، فردوسي، پوشکين، شکسپير
موهوم ماصلاحات دا آق ساق قال لاردک،
کتاپ تکجه سيندا سؤينشيپ دور.

ميل له تين آيتماقينگ يوق ضئرور زادي،
آدي توتولاندا اولارينگ قايتاــ
يادآ دوشيأر اولي ميل له تينگ آدي.

يوئنه هوم چأينه گه گؤک چاي دمله سنگ
پارخي يوق،حايسي نينگ قاتين آچايينگ:
تورکمنينگ اوئينداــ تورکمن هم مه سئم

شاهير ول ساپار
 
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org