غوشغي

توپراق
soed_soedi@yahoo.com
 
غوشغي
بارسامدا کوممه ته
شول کوممه ته واخ بير بارسام دا
اويله دن سونگرا بير اوزان سام دا
آغشام آرا چيکيپ توي لاررا
ايقلاب ايقلاب واخ بير گزسم دا
 
کوچه مبزدن گچرکن ورياردي گلرينگ ايسي
چاقالر اوينياردي تشله هم چيشي
واخ ينه بير گزک شول کوممه ته بارسام دا
اويله نهاري ايب بير اوزان سام دا.
 
 
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org