غوشغي لار

بيگ تانرينگ آدي بئلن
 
غوشغي لار

يوقارسي داغ دره آشاقي دريا
صحراسئندا چوپان چولئقلار گزيا
منئنگ گوزل آزاد روح لي اؤلکمده
قئشدا غنچه آچئب ياش گل لر سولي

 


دريمي بويدان باش توتئب يؤزسؤن لر
ايکي گوزئم توتئب دؤيبدن اؤزسؤن لر
ترکمن دئلي آلماسئن لار ايلئمدن
عاشئقلاري کپ سؤيجي سؤز دؤزسؤن لر
 

 
خدايا سؤز ديدئم من سحر واقتي
گيجه گئدئب گليارجهاناياغتي
شونونگ يالي منم سئندن ائسلرئن
خدايا اويانسئن ترکمنئنگ باختي
 


يرده گزدئم سانگا بئر تاي تاپمادئم
آسماندا هم سن يالي آي تاپمادئم
بئر گون گؤزوم دوشدي سنئنگ قاشئنگا
اوندان سونگرا سن سئز بئر جاي تاپمادئم

 


آزادلئق ام ياغئش يالي بئر رحمت دئرخدايدان
پئکئر اتمک سؤزؤنگ ديمک بئر نغمت دئر خدايدان
ياغئش ياغسا همّ ياغار هيچ کئم اوني پايلاماز
آزادلئق ام ياغئش يالي بئر شربت دئر خدايدان
 


يگئت لئک يازي گچئب دئر
توموس قواتئم اؤچئب دئر
ياشئمئنگ گؤيزي قايلادئب
قئشي ساچئما بئچئب دئر

 


گون باقار گون باقار
داغئنگ سووي دريا آقار
سنئنگ يؤزئنگ بئتو آيدئر
منئنگ گؤزوم آيا باقار
 


خدايم ساقلا سن نأکأرخيالدان
خدايم ساقلا سن پوچدان زوالدان
خدايم ساقلاما سن بئر ثوابدان
خدايم ساقلاما سوروغ سؤالدان

 


خدايم نيرده سن آسمان مي يرده؟
نأ واقت چکئلر آرادان پرده؟
يوره ک تلواس اورار گورمأگه ويسئن
سنئنگ يادئنگ بولور درمان بو درده
 


سني سؤيجک بولوب غوغايا باتسام
سني گؤرجک بولوب طور داغا آتسام
إندامئمدان چئقار زيل ياداولارئم
باشئم قويوب سنئنگ ديزئنگدا ياتسام
 


شير گؤردؤنگمي شيرئنگ آلسئن جانئني؟
يأ کئمئلدسئن اؤزي يالينگ سانئني؟
إيا دوستلار من گؤزؤم بئلن گؤردؤم
آدام دوکدي آداملارئنگ قانئني
 


کپ پرصت لارگچئب گئتدي باشئمدان
ايلئنگ دردي گچئب گئتدي داشئمدان
امّا بو گون اؤزوم تاپدئم اؤزؤمي
کپ خايرلار کؤکه دئرئن ياشئمدان
 


هر بئر ايلئنگ باختي اؤزؤنه باغلي
مدام خوشلئق بولسا يأ يوره گ داغلي
آغزي آلانگ ايشي آه وزار بولور
آغزي بيرئنگ بولور آرقاسي داغلي

 


هر نأمه برسنگ بر مانگا خدايم
هر نأمه آلسانگدا آلا خدايم
خدايم آلما سن مندن بئر زادي
يادئنگي مندن سن آلما خدايم
 


عاقل آدام تکبِِّردان داش بولور
ايله حورمات قويوب ياخشا خوش بولور
هر آغاچئنگ کوپلئنج بولسا ميوه سي
باشي آشاق بولور ايله آش بولور

 


يگئت لئک گلئم سولئبدئر
ياشئمئنگ قيشي بولئبدئر
آينا باقدئم من بئر واقت
ساچئم إم قاردان دولئبدئر

 
[ بازگشت به صفحه اول ]  [ نسخه قابل چاپ ]  [ اين متن را با ايميل بفرستيد ]

turkmensahra.org