Turkmensahra

  ترکمنصحرا

???? ?? ??????? ? ?????? ???? ????? ????? ?????? ????????

??????? ???????? (1930)

??? ????????????? ????????

??? ?????? (1930)

?????? ?????? ??? ??????? ?? ???!

??- ??????? ??????? ???? ??? ??????

???? ????? ????? ????????? ?????

??- ??????? ?????? ????? ??? ??????

??????? ????? ?????? ????? ??? ???????

????? ??? ????? ????? ?? ?????.

???- ?????? ?????? ????? ??? ????

??? ???????? ??????? ????? ???? ???.

??????????? ?????? ????? ???????

?????????? ??? ?????? ??? ??????

??? ??????? ????? ?????? ???????

?????? ???? ????? ????? ???????.

??????- ???? ???????? ???? ???

????- ??????? ?????? ???? ??????.

????? ??? ??????? ?? ????? ???? ??.

??? ?????? ????? ??? ??? ??????

?????? ????? ??? ???? ???? ?????

??? ??????? ?????? ?????? ?????!

??? ???????? ??? ???????? ??????

?????? ?????? ??????? ?????? ?????.

?????????? ?????? ???????? ?????

??????????? ????? ??? ??? ??????

?????? ??????? ??? ???? ????? ??????????

????? ???? ????? ????- ?? ??????!

???? ???? ????? ??????? ???????

????????? ?????? ???? ???? ???????

??- ??????? ??????? ??????? ???????

?????? ?????? ??? ???????? ??? ??????

??? ????????? ????- ????????? ??????

???? ?????? ???? ????? ??? ?????!

????? ??????? ?????????? ??????

???? ???? ????? ???????? ????.

????? ????? ???? ??? ????? ?????

??? ?? ??????? ?????? ??? ??? ??????

?? ????? ???? ???? ??????? ???????

??? ?????? ???? ????? ???????!

?????? ????? ????? ???? ???????

?????? ??????????? ?? ?? ???? ???

?????? ?????? ???? ????? ?????

??????????? ???? ?????? ??? ??????

??? ??????? ??????????? ????? ??!

????? ?????? ????? ????? " ?????" ??.

?????? ??? ???? ????? ?????????

?????????? ??? ???? ?????????

????????? ?????? ??? ??? ??????

????? ????? ???? ???? ??? ??????

???- ??????? ??? ?????? ???? ????.

" ????????" ????? ????? ??????? ?????????

????? ????? ????? ?????? ?? ????????

????? ?????? ??????????? ?????????

???? ???? ?? ???????? ??? ??????

???? ?????? ???? ????????? ?????

????? ????????? ??? ???? ?????!

" ????" ???? ???? ????????? ??????

????????? " ???????" ???????? ?????

???? ????????? ??? ??????? ?????

??? ??? ????????? ??? ??????

??????? ?? " ????"? " ????" ?????????

???? ???? ?????? ?????? ??????!

?? ?????????? ?????? ???? ???????

????????? ???? ??? ????? ???????

??? ???????? ??? ???? ???? ????????

????? ?????? ???????? ??? ??????

????? ??? ???? ????? ????????

??? ???????? ????????? ??????!

???? ?????? ???? ????? ???????!

??????????? ?????? ??? ??? ??????.

?????? ??????????? ???????? ??????

??? ??? ????? ?????? ??? ??????

???? ????? ?????????? ??? ??????

???? ????? ?????? ????? ?????? ???.

??????-?????? ??? ????- ???????????

????- ?????? ????? ????? ???????????

????? ??????????? ??? ???????????

??? ??? ???? ????? ??? ??????

??? ??? ??????? ????? ????? ????? ???

?? ???????? ???? ????? ??? ??!

?????? ?????? ??????????- ?? ??????????

???- ??????? ?????????? ??????????

?????? ????? ??????????? ?????????

????- ????? ????? ????? ??? ??????

???? ?? ??? ?? ??????? ?? ????

?????? ?????? ?????? ???????? ????!

Din dlmi?

Arzym saa, d? szme, e ene!

Hak-hukugy garyp alan din dlmi?

Nme in boun egrsi ene,

El-aagy baglap goan din dlmi?

D?medi, rp gitdi kn yllar,

?ndi bir haal etme, ek eli.

Din-?erigat i?an, molla geregi,

Din stnden irler olar regi.

Aldamaklyk, gapmak in garagy,

Ruhanyla bar aragy din dlmi?

Din adyndan ?olar rugsat berdiler,

Balar sizi ezip, dwran srdler.

Ba?dan-aak brenjege bredi,

Agyz-burnu a?mak bilen sarady.

arym put brkde beni redi,

mr kk kertip gelen din dlmi?

Besdir, ?ona jebir greni eter,

Din zherdir ondan ba?y gutar!

Mal hkmnde seni bazarlap satan,

Ba?y brp, drd birine atan.

Doganyy gorpa sssrip atan,

Durmu?yy weran eden din dlmi?

Olanyp grse, ol i ganym du?many,

Slk aly sorup geldi-de gany!

Tary bilen nzik dilii baglap,

Tagmasyny basdy, regi daglap,

El-aagy glp, almaga aglap,

Agzy rtp lal galdyran din dlmi?

Gyr taryy, agyz-burnuy bo?la,

Wagt etdi, dile gelip, sze ba?la!

Kyrk egilip, okadyryp namazy,

Gara gne saldy grkezmn azy.

etmi? a?la berip on a?ly gyzy,

Ba kepine gurban eden din dlmi?

A basym bol, aak stne galsana,

Din kkne baky palta salsana!

Erki alyp, erkli edip i?any,

leni ganarlardan beter i?eni,

Aklap, goldap hli hetden a?any,

stizden hkm etdiren din dlmi?

Erk elide i?anlary pendin ber!

?arta olup, saa dakan bendin ber!

Sansyz jebir berdi saa baaklar,

agryyny ere depdi taaklap,

Taaklara assyk eden din dlmi?

Eam baak senden gara gn tdi,

z-ze erk etmge wagt etdi.

Aypdyr diip, dijek sz didirmn,

Gabap alyp, erkli donu gedirmn,

Uzak gnlp syryljadyp, idirmn,

Roza diip a galdyran din dlmi?

Agyz beklp, roza tutamy heniz?

Bele nadanlyga ol berme hergiz!

Dowzah wehmi bilen durmu?y bozdy,

Dindarlar behi?tin gjelp gezdi,

Ba, sthorlar seni depgilp ezdi,

Hemmesini tutalgasy din dlmi?

Ynanma sen dowzah, behi?t szlerine,

Gazap bilen tkr ola zne!

A wagtyda dindan pe etdimi?

Kesellde hi bir derman etdimi?

z mrde bir dilegi tutdumy?

Gata derdi sebpkri din dlmi?

?ndi bir tora d?p oturma,

ol aray, golaya getirme!

Azat z aly btin aallar!

Gurlu?ykda i?lp r a, yllar.

Ola gujyryndan zgerr ller,

Emma seni gara goan din dlmi?

Dini ta?la dinsizlige berk apy?,

Tze dn guran bagt oluna du?!

Oglan-u?ak, hemme gelin-gyzlarymyz,

Trym-tyksyz orta mekdep, vuzlarymyz.

urdy dolandyrar kn aallarymyz,

Emma seni alyp galan din dlmi?

Din bir otdur, anyp galma, pikir et,

A perdi tze dn nazar et.

z ta?la, go?ua-da ta?latdyr,

Din adatyn arayzdan da?la?dyr,

??e-gje ma?galaam i?letdir,

??e-gje psgel bern din dlmi?

Kabul et sen, al twellm e ene,

Mundan sora gadyp bakmagyn dine!استفاده از مطالب اين سایت با ذکر منبع بلامانع مي باشد