Turkmensahra

  ترکمنصحرا

Akmyrat Grgenli
Bu yl Gteborge hakyky Nowruz geldi !


   Trkmenshrany ajayp ?ahyry, halkymyzy ajy gnlerini sji gnlerini de pala?an, ?ahyr regi eneme agyr klere dz gelen Sawy lakamly Settar Sowgyny Gteborge agyrylmagy dise taryhy waka boldy. ?u sebpli ?vetsany bu ?herinde hereket edn Trkmenleri Medeni Ojagyny ts rekden gutlasym gelr.
   ?ahryrymyz bu erde a?aan Trkmenler bilen du?u?magy bir tarapdan onu dn gara?yny hasam gielder dien umydymyz bolsa, ary tarapdan ewropany drli urtlarynda eneme yldan bri Watan hasratynda ren, aralykdan bagyrlary kk bolanlary rek kzne biraz-da bolsa suw sepilen aly bolar. Sebbi ?ahyrymyz Settar gi Shramizi drli knjeginden, ymgyr alarymyzden bizi gyzgyn salam getirendir. Sawyny mundan ba?ga nme misiasy, wezipesi bolup biler ahyryn!
    Ho? geldi, Sapa geldi zhmet ojagynda ganap bi?en, ajy gnleri, sji gnleri perzenti Settar halypa!
 
   ene bir begendiriji, busandyrynjy habar-da, a? nesli bag?ysy Aramuhammet ?irmuhammedi bilen halypa sazanda, gyjaky sp dibani hem onu parasatly ogly Jemaly ewropalay Trkmenleri arasyna gelmegi, adym-sazlary bilen olary ojaklaryny, reklerini ylatmagydyr.
  Arazmuhammet bag?y uly zger?ige sebp bold? disek hetden a?dygymyz dldir. Ol bag?ylyk dien mukaddes sungaty a?lary arasynda r edip aramagyna ol ady. Bag?ymyz adymlary szlerini dogry atmak bilen tzelik stne ene bir tzelik go?dy, biz mua gaty busanarys. olu ayk bolsun, Ornua ee bolgun bag?ymyz Arazmuhammet!
 
  Emma halypa sp aga! Siz hakynda nme diip, nme azjagymy bilemok. Sizi baryp garakylygy, nadanlygy hkm srn phlewi ?any dwrnde, kpleri parsa adym-saza meillendiriln zamanasynda, Shrmizde Trkmen adyn-sazyny alanmagynda bitiren hyzmatyyz, eden i?leriiz sanardan kpdir. Ho? geldi, Sapa geldi sp haypa! a? Jemal ! oluyz ayk, i?iiz rowa bolsun.
 
    Skandiviani sowuk Gteborg ?heri! Giden ak gujagyy, ynha saa Trkmen shrasyndan mylaym hem yly duguly girtlerimiz geldi.
 
Prag ?heri
20. 03. 2007


استفاده از مطالب اين سایت با ذکر منبع بلامانع مي باشد