<address align="center"> <b><span lang="SV" style="font-style: normal"> <font face="Times New Roman" color="#FF0000">EUROPADA İA?AİAN TÜRKMEN TOPLUMLARYNA İÜZLENME!</font><font size="5" face="Times New Roman" color="#000080"><br> </font></span> <span lang="SV" style="font-family: Times New Roman; color: #000080; font-style: normal"> <font size="5">Annadurdy Hajyıevi goramak boıunça 1-nji martda Berlinde piket geçirilıär</font></span></b></address>
 Turkmensahra

  ترکمنصحرا

EUROPADA İA?AİAN TÜRKMEN TOPLUMLARYNA İÜZLENME!
Annadurdy Hajyıevi goramak boıunça 1-nji martda Berlinde piket geçirilıär


Bolgariıada türkmen dissidenti Annadurdy Hajyıev türkmen rejiminiñ talabyna görä, esassyz ıerden tussag edildi.
 
Annadurdy Hajyıev birnäçe ıyl mundan öñ türkmen häkimıetleriniñ eden-etdilginden we ıanamalaryndan gaçyp, öz ma?galasy bilen Bolgariıa gelipdi we ol ıerden oturym sorapdy. Edil ?ol wagt hem Annadurdyny yzyna tab?yrjak bolupdylar, ıöne sud procesinde Annadurdy özüniñ günäsizdigini subut etmegi ba?arypdy. ?ondan soñ ol özüni nähak ıerden tussag edendikleri üçin bolgar häkimıetleri bilen sudla?yp, ilkinji sud instansiıasynda ıeñi? gazanypdy.
 
Emma muña garamazdan, bu ıylyñ 19-njy fevralynda bolgar häkimıetleri Annadurdyny gaıtadan gözenege gabadylar, ertesi 20-nji fevralda ony öıe goıberdiler, emma ?ol gün bary-ıogy 1 sagatdan ıene-de tutup äkitdiler. Bolgar häkimıetleri ony Türkmenistana gaıdyp bermäge taııarlyk görıändiklerini gizlänoklar.
 
Annadurdy tussaglykda oturan ıerinde 20-nji fevraldan ba?lap açlyk yglan etdi. Annadurdy Hajyıevi goramak üçin Stockholmda Bolgar ilçihanasynyñ öñünde Türkmenistanyñ ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Da?ary ıurt bölümi tarapyndan eııäm 23-nji fevralda piket demonstrasiıasy gurnaldy.
 
Indi edil ?eıle demonstrasiıa 1-nji martda Berlindäki Bolgar ilçihanasynyñ öñünde geçirilıär. Biz Germaniıada ıa?aıan ähli türkmenleri 1-nji martda Berlindäki Bolgar ilçihanasynyñ öñünde sagat 11.00 - 13.00 aralykda boljak piket-demonstarsiıasyna gatna?maga çagyrıarys!
 
?uña meñze? protestler Europanyñ beıleki ıurtlarynda ıa?aıan türkmen toplumlary tarapyndan-da geçiriler diıip, biz umyt edıäris.
 
Adresi: Mauerstraße 11, 10117 Berlin
Türkmenistanyñ ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Da?ary ıurt bölümi


استفاده از مطالب اين سایت با ذکر منبع بلامانع مي باشد