Turkmensahra

  ترکمنصحرا

TRKMENISTANDA GEIRILN PREZIDENT
SALAWLARYNDA MYRAT GARRYEV E SALANDY


Trkmenistanda geiriln prezident salawlarynda Myrat Garryev e salandy. Ol Halkara salaw dzgnlerini, adamzada den belli hli kada-kanunlary bozup, gnortana galman, bu gn Trkmenistanda geiriln prezident salawlaryny ba?a bardy diip yglan etdi.
Halkara derejesinde belli bolan dzgnlere gr, bele beanaty etmek in i brkisi ag?ama enli, agny salaw blmlerini apylaryna gara?maly. Sora i brkisi despapky hasaplamalar geirilmeli, sora-da olary gara?syz gzegiler barlamaly. Die ?ondan so onu netijesi yglan edilmeli. Emma Trkmenistanda dzgne boun egilmejekligi Merkezi salaw komissiasyny ba?lygy Myrat Garryevi szlerinden belli. Ol, grn?ine gr, hatda gnortana galman, prezident salawlaryny gutarnykly netijesini yglan etmge-de tayn!
ogsa nme, ozalky prezident lenden bary-ogy 3 gn geenso, agny 2006 yly 26-njy dekabryndaky Halk maslahatynda em alty dala?gri birini prezident diip jar etmge tan bolup duran adamdan ba?ga nm gara?jak? Aslynda ?ol Halk maslahatyndaky dien antikonstitusion beanaty in ol Merkezi salaw komissiasyny ba?lyklygyndan bada-bat bo?adylmalydy. Sebbi ol ?ol gn zni Halkara kanunlaryndan ba? ykarmaanlygyny, asla hi hili kanuna boun egmeki dldigini grkezmnmidi nme? ?ondan so ony eelen wezipesinde galdyrmak hamana demokratik esaslarda geiriln prezident salawlaryny netijesini Halkara jemgyetiligini gzni nde gmana gomakdy. Sebbi dzgni bilmen, oa boun egmen adamyny i mhm i?i ba?ynda saklamak die z abraya kast etmek we geljekki salawlary netijesini gmana gomakdyr.
Bu hut ?ele-de boldy. Prezident salawlarynda Merkezi salaw komissiasyny ba?lygy Myrat Garryevi zni grkezjek bolup edn suwjuk hereketleri klli trkmeni zni ere salar. Biz onu bu gn ag?ama galman, em prezident salawlarynda alty dala?grden kimi eenligini we kimi Trkmenistany tze prezidenti bolandygyny jar etjekligine ?bhelenemzok.ne bu spektakly, bu gzboagylygy demokratik salawlar bilenem, trkmeniligi salykatly dzgnleri bilenem i?i ok.
Eger-de Trkmenistan mundan belgem Myrat Garryev, Onjuk Musaev aly suwjuk adamlary oly bilen rese, onda tze salanan prezidente-de Saparmyrat Nyazovyky aly abrasyz, Halkara guramalary we Halkara jemgyetiligi tarapyndan sgerilmen, deli-derejeli gatna?yk edilmen wezipe gara?ar.
Trkmenistany oppozisiasyny bu gnki geiriln prezident salawlaryny netijesini ykrar etjekligi-etmejekligi entek sorag astynda. Munu nhili boljaklygyny geljek grkezer.
AGZYBIRLIK HALK DEMOKRATIK HEREKETINI DA?ARY URT BLMI
2007-02-11


استفاده از مطالب اين سایت با ذکر منبع بلامانع مي باشد